Пелетна горелка PRITY PPB 50 kW

Код: 20973

1,948.00 лв.

Предлаган от
0 out of 5

Пелетна горелка PRITY PPB 50 kW Пелетната горелка РРВ 20, 33, 50 KW е предназначена за автоматизирано изгаряне на пелети. Използва се за отопление на жилищни и други сгради, за които е необходимо мощност до 50 KW. Целият цикъл по запалване, поддържане на определената температура, почистване и гасене е автоматичен. Запалването се осъществява чрез контактен нагревател, които се обдухва с въздух и се допира до пелетите. Горелката автоматично променя мощността си в диапазон от 6 до 50KW като следи и поддържа зададената температура на водата в котела. Има и още една мощност, която е пренебрежимо малка и служи за поддържане на огъня. За нормалната и безпроблемна работа на горелката е необходимо само периодично зареждане на бункера с пелети и почистване на отделената пепел в зоната пред горивната камера в котела. Горелката има периодично почистване чрез обдухване, като се регулира силата на обдухването така че да не издухва неизгорелите пелети. Горелката е самопочистваща. Не се прекъсва горивния процес. Без проблем горелката работи и с нискокачествени пелети, с повишено отделяне на пепел. Горелката разполага с многократни програмируеми таймера за включване/ изключване на горелката в денонощие. При изработката на горелката са ползвани само качествени материали и компоненти. Мотор – редуктори, запалител – Italy, Вентилатор – Romania , електроника – BG. Горивната глава е направена от жароустойчива черна стомана и опция жароустойчива хром-никелова стомана – AISI 310/1150 градуса. Горелката се монтира на котел PRITY MA18, GA26, GA33, SLB ,LB, LB50 серия NEW LINE, камини WDW24 и WDW29. Горелката може да се монтира на стари изделия от посочените модели произвеждани от фирмата след 2005 г. като се предоставя към нея нова врата комплект без заварени панти. Управление на циркулационните помпи на основната инсталация за отопление и бойлер за гореща вода. Лесна и интуитивна настройка на всички параметри, свързани с управление процеса на горене. Поддръжка на дата и час с възможност за програмиране на многократни периоди в денонощието, в което горелката да работи. Пълна самодиагностика на хардуера и датчиците. При регистриран проблем се извежда кратко съобщение за причината и ако е необходимо, автоматично се променя режима на работа. Възможност за задаване на автоматично почистване най-малко през 1 час, ако е необходимо. Възможност за вграждане на WI-FI модем за дистанционен мониторинг и контрол през Интернет. Възможност за работа с настроени профила за различни горива. Автоматично изключване при възникнал проблем – проблем с датчици, задръстване, изчерпване на горивото или обратен огън в шнека. Подаване на вторичен въздух във вътрешния шнек на горелката, възпрепятстващ ефекта „обратен” огън. Студен корпус и тубус на горелката при процеса на работа. Предимства на Пелетна горелка PRITY PPB 50 kW Автоматично запалване и поддържане на работната температура Консумирана ел. мощност при запалване :0,4W/230V-50HZ Междинно почистване чрез обдухване Запалване чрез контакт на пелети и запалка Вътрешен шнек–възпрепятства обратен огън и избутва напред пепелта и шлаката. Външен шнек– L = 1400мм Модулираща-променя мощноста си в зависимост от потреблението на обекта Възможност за работа с дървесни пелети ф6-8мм, както и с пелети от слънчоглед. Управление на циркулационните помпи на основната инсталация за отопление и бойлера за гореща вода Седмично програмиране Дигитално табло за управление с дисплей Опция за вграждане на WI-FI модем за дистанционен мониторинг и контрол през интернет Технически Храктеристики на Пелетна горелка PRITY PPB 50 kW Размери 350 Х 290 Х 610 мм Тегло 19 кг. Топлинна мощност 50 кВ Запалване нагревател 250 W

РАЗБЕРИ ПОВЕЧЕ в сайта на Clima.VIP

Brand

PRITY

No more offers for this product!

Условия за доставка


Доставка с куриер

Всички поръчки над 500 лв. са с БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА.

 1. Потребителя/клиенти получава продукта/и от служител на куриерската компания, с която ТЪРГОВЕЦА е сключила договор. При доставка на продукта/и потребителя/клиенти получава гаранционна карта, както и подписва пощенски паричен превод или приемо предавателен протокол (ако сумата е преведена по банков път) , удостоверяващ получаването на стоката. Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието на поръчаният продукт/и преди  да заплати дължимата сума или подпише приемо предавателния протокол. Потребителя/клиенти получава фактура по електронен път до 48(четиридесет и осем)  часа от получаване на стоката, чрез качване  в акаунта му или на електронната си поща ,след което прикачва разписката за пощенски паричен превод или приемо предавателен протокол (ако сумата е преведена по банков път) получен от куриерската фирма за платената от Вас сума. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48  (четиридесет и осем) часа в акаунта или електронната поща, молим да ни уведомите на имейл адреса:  info@clima.vip или на телефон +359 988 25 26 33
 1. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
 2. Веднага след доставката, продукта/и следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиенти или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА.
 3. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
  • При предаване на продукта/и  потребителят/клиент(и) или трето лице подписват придружаващите ги документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема продукт/и  на посочения от клиента адрес.
  • При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и потребителя/клиенти дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на продукт/и. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на продукта/и  в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявеният за покупка продукт/и.
  • Когато доставеният продукт/и явно не съответства на заявената за покупка от потребителя/клиенти стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,  потребителя/клиенти може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 48(четиридесет и осем)  часа от получаването й.

ПОДМЯНА И ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТА/И

 1. Потребителят/клиент(и) в 14-дневен срок считано от датата на доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
  • Продукта/и трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид, да не е използвана или монтирана. В този случай потребителят/клиент(и) има право да възстанови паричната си сума от ТЪРГОВЕЦА  по начина, по който е заплатена от него  до 10(десет) дневен срок от получаването на стоката при ТЪРГОВЕЦА.
 2. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
  • разписка за ППП или фактура;
  • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
  • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
  • Формуляра за рекламация на продукт ще намерите тук  или попълните формата.
 3. В случай на връщане на продукт/и и рекламация от страна на потребителя/клиентът, той е длъжен да се обади по телефона на ТЪРГОВЕЦА и да посочи номера на фактурата за покупка на продукта/и. Връщането може да се осъществи само в делнични дни между 10:00-16:00 ч. Разходите за доставка на върнат продукт/и е за сметка на потребителят/клиент(и)  задължително същата се изпраща със застраховка за стойността на продукта/и и  БЕЗ НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖАко няма застраховка и настъпят транспортни щети, отговорността и разходите са за сметка на купувача ТЪРГОВЕЦА има право да направи обезценка на продукта/и до пълния и размер  .

Не изпращайте продукта/ти с транспортни компании, които ще искат от нас наложен платеж. В такъв случай пратката няма да бъде приета.

За рекламации може да пишете и на sales@clima.vip


Условия за връщане на суми

Потребителят/клиентът в 14-дневен срок считано от датата на доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид, да не е използвана

В този случай потребителят/клиентът има право да възстанови паричната си сума от ТЪРГОВЕЦА по начина, по който е заплатена от него до 10 (десет) дневен срок от получаването на стоката при ТЪРГОВЕЦА .

В случай на връщане на стока и рекламация от страна на клиента, той е длъжен да се обади на телефона ТЪРГОВЕЦА и да посочи номера на фактурата за покупка на стоката. Връщането може да се осъществи само в делнични дни между 10:00-17:00 ч. Разходите за доставка на върнатата стока са за сметка на потребителят/клиентът.

Cancellation / Return / Exchange Policy

Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката или услугата с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

Не изпращайте стоките с транспортни компании, които ще искат от нас наложен платеж. В такъв случай пратката няма да бъде приета.